2% z daní pre Alumni MTF STU

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,

aj v tomto roku do 30. 04. 2021 môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre občianske združenie ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia. Pri darovaní príslušnej sumy sa riaďte všeobecne platným postupom. Pri darovaní budete potrebovať:

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – vystaví mzdová učtáreň,
  • Vyhlásenie  o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov – ľudia, ktorí pomáhali Banke kvality – ALUMNI MTF STU (min. 40 hod. v roku 2020) jej môžu venovať
    až 3%

Vyplnené vyhlásenia pre občianske združenie Alumni MTF STU možno zaslať priamo do mzdovej učtárne, odkiaľ budú odoslané na Daňový úrad.

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie, vložia do daňového priznania nasledovné identifikačné údaje:

IČO: 42165466

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno(názov) : Alumni MTF STU

Sídlo: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Vaše prostriedky budú použité na rozvoj  cieľov, aktivít občianskeho združenia ako aj na podporu Koncepcie sledovania uplatnenia našich absolventov praxi.

Za Vaše príspevky Vám v mene vedenia fakulty ďakujeme!