IČO združenia

Banka kvality_ALUMNI MTF STU_ICO

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) vystavil Štatistický úrad SR v Trnave, dňa 21.04.2011

IČO: 42165466