O FAKULTE

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na ktorej vznikol prvý univerzitný vedecký park na Slovensku. Fakulta je akreditovaná v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR s profilom na materiálové, strojárske výrobné technológie, automatizácia a informatické vedy, bezpečnosť a environmentálne vedy, priemyselné manažérstvo, priemyselné inžinierstvo a personálna práca. V súčasnosti zabezpečuje štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Počas svojej existencie vychovala viac ako 20 000 absolventov.

Virtuálne prehliadky po MTF STU