KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Ulica Jána Bottu č. 2781/25
Trnava
917 24

tel.: +421 906 068 355