V LIKVIDÁCII


Súťaž sa začína 1. 6. 2021 a potrvá do 31. 10. 2021. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek.
Úlohou
 je vytvoriť originálny pangram v slovenskej alebo anglickej jazykovej mutácii, ktorý by obsahovo súvisel so zameraním našej fakulty – t. j. s materiálmi a technológiami.

Podrobnosti súťaže


                                     🌳 S T R O M MTF STU  🌳
Oznam pre končiacich študentov 2. stupňa inžinierskeho štúdia:
máte možnosť podať si ŽIADOSŤ o povolenie výsadby STROM MTF STU 🌳
Akt samotnej výsadby so zmienkou uvedenou na tabuľke pri strome a na web stránke fakulty sa stane akousi pripomienkou štúdia na MTF STU a úspešného ukončenia jednej etapy života každého zo zúčastnených.
Pri výsadbe bude dovolené umiestniť aj časovú schránku.
Pre viac informácií, ako a kam podať žiadosť, čo budete k tomu potrebovať a iné nájdete na:
Tešíme sa na každý jeden nový 🌲🌳 v areáli MTF STU.

PODNIKY, FIRMY – ponúkame vám priestor vyjadriť sa k téme, čo potrebujete od absolventa ✍️👍.
Zapojte sa do ProSkill dotazníka, ktorý sa vzťahuje na zručnosti a ich identifikáciu u absolventov vysokých škôl v podnikateľskom sektore. Ďakujeme za vyplnenie dotazníka – tím STU.
⬇️⬇️⬇️
Dotazník bol ukončený.
Ďakujeme!


Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventami MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z Vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.


Vážení absolventi MTF STU,

na stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov MTF STUBanka kvality – ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov MTF STU. Členom Banky kvality – ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

Vitajte v združení absolventov MTF STU.