PODNIKY, FIRMY – ponúkame vám priestor vyjadriť sa k téme, čo potrebujete od absolventa ✍️👍.
Zapojte sa do ProSkill dotazníka, ktorý sa vzťahuje na zručnosti a ich identifikáciu u absolventov vysokých škôl v podnikateľskom sektore. Ďakujeme za vyplnenie dotazníka – tím STU.
⬇️⬇️⬇️

NOVINKY Z DIANIA NA MTF STU

Názov: Usmernenie dekana a upravený harmonogram štúdia v letnom semestri v ak. roku 2019/2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti fakulty a v nadväznosti na metodické usmernenie rektora STU,  vydal dekan fakulty Usmernenie dekana k organizácii štúdia na letný semester 2019/2020, ktoré definuje ďalší postup v dokončení aktuálneho akademického roku na MTF STU.

Usmernenie rektora univerzity k organizácii štúdia v letnom semestri 2019/2020

Usmernenie dekana 2/2020 k organizácii štúdia v letnom semestri 2019/2020

Upravený harmonogram štúdia v letnom semestri v ak. roku 2019/2020


Názov: Deň otvorených dverí 2020

Počas Dňa otvorených dverí 4.2.2020 sme na pôde MTF STU privítali všetkých, ktorí mali záujem dozvedieť sa informácie o štúdiu a živote na fakulte. Štrnásty ročník podujatia bol primárne určený končiacim stredoškolákom, ich rodičom, pedagógom i verejnosti. Podujatie bolo otvorené príhovorom a prezentáciou prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD.. Keďže zamestnávatelia prejavujú o absolventov MTF STU vysoký záujem, rozhodli sme sa tento fakt zdôrazniť tým, že sme na podujatie pozvali úspešných absovlentov, ktorí publiku zodpovedali otázky týkajúce sa najmä prínosu ich štúdia na MTF STU do praxe.

Zoznam zúčastnených absolventov:

 • Rastislav Beňo, PhD. (hlavný ergonóm PSA, Groupe PSA Slovakia),
 • Andrej Bőhman (Manažér technickej podpory, Slovenské elektrárne, a.s.),
 • Daniel Dřímal, PhD. (Centrum vývoja High-Tech technológií vo zváraní, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.),
 • Michal Flux (podnikový technológ, Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.),
 • Lukáš Hrčka, PhD. (Data Scientist, PredictiveDataScience, s.r.o.),
 • Matej Janovič (Project Engineer, Bekaert Hlohovec, a.s.),
 • Ján Kolarovič (logistický manažér, Hella Slovakia Signal – Lightning, s.r.o.),
 • Ing. Mariana Nechutová (Sales representative, Viena International, s.r.o.),
 • Ivan Reho, PhD. (Ministerstvo vnútra SR Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Odbor požiarnej prevencie),
 • Rudolf Zaujec, PhD. (Head of R&D, MASAM, s.r.o.),
 • Radovan Zvolenský, PhD. (Project manager, Segula Slovensko, s.r.o.),
 • Marek Zvončan, PhD. (Head of Research Development, BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.).

Celé znenie textu a fotogaléria


Názov: Novoročný vinš vedenia


Názov: Otvorenie telocvične
Popis udalosti: Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Prof. Ing. Miloš Čambál, Csc. Vás pozýva na Otvorenie telocvične MTF STU.
Miesto konania: Oddelenie akademického športu – Telocvičňa, MTF STU (Ulica Jána Bottu č. 2781/25, Trnava).
Termín konania: 20.11.2019 o 18:00 hod. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Veda pri víne
Popis udalosti: Formát Veda pri víne približuje exaktnú vedu nenúteným a voľným spôsobom. Príjmite pozvanie dňa 6.11.2019 (18.00 – 20.00 hod) na tému Biouhlie v manažmente životného prostredia: čierna je nová zelená. 
Odborný garant: Andrej Dobrotka
Miesto konania: Leháro (Trnava, Františkánska ul. 18)
Termín konania: 6.11.2019 o 18:00 hod. Pre viac info kliknite sem.


Názov: ATRI seminár
Popis udalosti: pozývame Vás na seminár Ústavu výskumu progresívnych technológií (ATRI – Advanced Technologies Research Institute ) na tému „Aluminum surface plasma cleaning by atmospheric pressure microwave discharge“, ktorý prinesie poznatky zo spolupráce s University od Illinois, Department of Nuclear, Plasma and Radiological Engineering, Center of Plasma-Material Interactions.
Prednášajúca: Ing. Lucia Bónová, PhD.
Miesto konania: MTF STU, UVPT
Termín konania: 24.9.2019 o 10:00 hod.


Názov: 12.9.2019 Valné zhromaždenie – pozvánka
Dátum: 12.09.2019
Popis udalosti: Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 12.9.2019 o 14:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie), Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Úspešní absolventi inžinierskeho štúdia v roku 2019
Dátum: 03.07.2019
Popis udalosti: Za vynikajúce výsledku v štúdiu udelil dekan fakulty „Cenu dekana“ absolventkám:

Ing. Tomšová Ivana
Ing. Stanovičová Silvia 

Absolventky ukončili inžinierske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych skúšok. Zoznam ďalších absolventov nájdete tu.


Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventami MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z Vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.


Vážení absolventi MTF STU,

na stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov MTF STUBanka kvality – ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov MTF STU. Členom Banky kvality – ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

Vitajte v združení absolventov MTF STU.