2% z daní pre Alumni MTF STU

Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Banka kvality – ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia absolventov a priateľov MTF STU, budete potrebovať nasledovné formuláre:

  • VYHLÁSENIE – ľudia, ktorí pomáhali Banke kvality – ALUMNI MTF STU (min. 40 hod. v roku 2018) jej môžu venovať až 3%
  • POTVRDENIE – vystaví mzdová učtáreň

Vyplnené vyhlásenia pre občianske združenie Banka kvality – Alumni MTF STU možno zaslať priamo do mzdovej učtárne, odkiaľ budú odoslané na Daňový úrad.

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie, identifikačné údaje vložia priamo do daňového priznania.

Adresa: MTF STU v Trnave, Paulínska 16, 91724 Trnava
IČO: 42165466
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 2957128851/0200 (Všeobecná úverová banka, a. s.)