NOVINKY Z DIANIA NA MTF STU

Názov: Novoročný vinš vedenia


Názov: Otvorenie telocvične
Popis udalosti: Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Prof. Ing. Miloš Čambál, Csc. Vás pozýva na Otvorenie telocvične MTF STU.
Miesto konania: Oddelenie akademického športu – Telocvičňa, MTF STU (Ulica Jána Bottu č. 2781/25, Trnava).
Termín konania: 20.11.2019 o 18:00 hod. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Veda pri víne
Popis udalosti: Formát Veda pri víne približuje exaktnú vedu nenúteným a voľným spôsobom. Príjmite pozvanie dňa 6.11.2019 (18.00 – 20.00 hod) na tému Biouhlie v manažmente životného prostredia: čierna je nová zelená. 
Odborný garant: Andrej Dobrotka
Miesto konania: Leháro (Trnava, Františkánska ul. 18)
Termín konania: 6.11.2019 o 18:00 hod. Pre viac info kliknite sem.


Názov: ATRI seminár
Popis udalosti: pozývame Vás na seminár Ústavu výskumu progresívnych technológií (ATRI – Advanced Technologies Research Institute ) na tému „Aluminum surface plasma cleaning by atmospheric pressure microwave discharge“, ktorý prinesie poznatky zo spolupráce s University od Illinois, Department of Nuclear, Plasma and Radiological Engineering, Center of Plasma-Material Interactions.
Prednášajúca: Ing. Lucia Bónová, PhD.
Miesto konania: MTF STU, UVPT
Termín konania: 24.9.2019 o 10:00 hod.


Názov: 12.9.2019 Valné zhromaždenie – pozvánka
Dátum: 12.09.2019
Popis udalosti: Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 12.9.2019 o 14:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie), Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Úspešní absolventi inžinierskeho štúdia v roku 2019
Dátum: 03.07.2019
Popis udalosti: Za vynikajúce výsledku v štúdiu udelil dekan fakulty „Cenu dekana“ absolventkám:

Ing. Tomšová Ivana
Ing. Stanovičová Silvia 

Absolventky ukončili inžinierske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych skúšok. Zoznam ďalších absolventov nájdete tu.


Názov: Zapoj sa
Dátum: 21.06.2019
Popis udalosti: Výzva ZAPOJ SA je určená všetkým zamestnancom a študentom MTF STU. A do čoho sa môžete zapojiť? Nuž, do niečoho, čo sa týka nás všetkých a môže priniesť nielen úžitok, ale i radosť.


Názov: Promócie absolventov inžinierskeho štúdia v ak. roku 2018/19 – termíny
Popis udalosti: Promócie absolventov inžinierskeho štúdia v ak. roku 2018/19 – termíny.


Názov: Otvárame poradenské centrum pre študentov a zamestnancov
Popis udalosti: Pre viac info kliknite sem.


Názov: MTF STU na Techfórum 2019
Dátum: 28.05.2019
Popis udalosti: V dňoch 21.-24.5.2019 sa MTF STU prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Okrem strojárskej produkcie boli na veľtrhu predstavené aj novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto príbuzných oborov, boli v rámci veľtrhu zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Pre viac info kliknite sem.


Názov: 16.4.2019 Beseda s 1. slovenským kozmonautom – pozvánka
Dátum: 16.04.2019
Popis udalosti: Dňa 16.4.2019 privítame na pôde MTF STU významnú osobnosť slovenských dejín – prvého slovenského kozmonauta Ivana Bella. Pri príležitosti 20. výročia jeho pobytu vo vesmíre si vás dovoľujeme pozvať na besedu s týmto výnimočným človekom. Pre viac info kliknite sem.


Názov: 2% z daní pre Alumni MTF STU
Dátum: 20.02.2019
Popis udalosti: Vymenovanie vedúcich pracovísk. Pre viac info kliknite sem.


Názov: JOBDAY 2019
Dátum: 13.-14.03.2019
Popis udalosti: Máme za sebou ďalší ročník pracovného veľtrhu JOBDAY 2019. Počas dvoch dní 13.03.2019 a 14.03.2019 sme ponúkli predstaviteľom spoločností nadviazať priamy kontakt so študentami formou osobných konzultácií a študentom možnosť vybrať z 29 spoločností svojho budúceho zamestnávateľa. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Týždeň knihy 4.-8.marca 2019
Dátum: 06.03.2019
Popis udalosti: V dňoch 3.-10. marca 2019 vyhlásila Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. … Pre viac info kliknite sem.


Názov: Vymenovanie vedúcich pracovísk
Dátum: 11.01.2019
Popis udalosti: Vymenovanie vedúcich pracovísk. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Novoročný vinš
Dátum: 11.01.2019
Popis udalosti: Novoročný vinš vedenia MTF STU. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Veda pri víne
Dátum: 02.10.2018
Čas: 18.00
Miesto: Kaviareň Leháro, Františkánska ul. 18, Trnava
Popis udalosti: Prezentovanie exaktnej vedy v príjemnom prostredí na tému: „Čo je to tá radiácia“. Pre viac info kliknite sem.


Názov: Noc výskumníkov
Dátum: 28.09.2018
Čas: 09.00
Miesto: Stará tržnica, Bratislava
Popis udalosti: 12. ročník Festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2018 v Bratislave, na ktorej sa bude už po šiestykrát prezentovať aj naša fakulta. Mottom festivalu je „Výskumníci v nás“. Prezentáciu MTF STU v roku 2018 odborne garantuje Ústav výskumu progresívnych technológií s názvom „All you need is atom“. Pre viac info kliknite sem.


Názov: MTF STU má nového dekana
Dátum:  1.10.2018
Popis udalosti: Rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. uviedol do funkcie dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. Pre viac info klikni sem.


Noc Výskumníkov 2018
Dátum: 28.9.2018
Popis udalosti: bude prebiehať 12. ročník Festivalu vedy –  Európska noc výskumníkov 2018 v Bratislave, na ktorej sa bude už po šiesty krát prezentovať aj naša fakulta.  Mottom festivalu je „Výskumníci v nás“.   Pre viac info klikni sem.


Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventami MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z Vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.


Vážení absolventi MTF STU,

na stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov MTF STUBanka kvality – ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov MTF STU. Členom Banky kvality – ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

Vitajte v združení absolventov MTF STU.